Thiết kế web chuyên nghiệp

Thẻ: java

  • java-basic

    Bắt đầu với Java cần những gì?

    31-01-2018 Java/Java Basic

    1- Những gì cần để bắt đầu?  Để bắt đầu lập trình với Java bạn cần 2 thứ JDK (Java Deverlopment Kit) JDK là một bộ công cụ phát triển Java, nó dành cho những người lập trình Java để phát triển ứng dụng. Về cơ bản nó bao gồm: JRE (Java Runtime Environment) là một môi trường...

    Chi tiết