Thiết kế web chuyên nghiệp

Thẻ: 11g

  • oracle-11g

    Hướng dẫn cài đặt và cấu hình database Oracle 11g

    31-01-2018 Database/Oracle

    1- Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn này được viết dựa trên: Oracle 11g R2 (Release 2)  (64 bit) Window 7 (64 bit)   Việc cài đặt trên các hệ điều hành Window khác cũng không có nhiều khác biệt. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành 64bit, và việc cài đặt Oracle cho mục đích học tập,...

    Chi tiết