Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi tôi là Tiến. Tôi tạo ra trang web nhỏ này để học hỏi và chia sẻ những kiến thức về lập trình!

favicon

Website này tôi sẽ thường xuyên cập nhật nội dung về kiến thức trong việc lập trình, 1 phần là nơi lưu trữ những gì tôi đã học được, 1 phần là nơi chia sẽ cho các bạn những gì tôi làm được.

Blog Phan Tiến sẽ cung cấp những nội dung sau đây.

1. Lập trình

– Chia sẻ kiến thức lập trình về JAVA mà tôi đang có.

 

2. Cơ sở dữ liệu.

– Chia sẻ kiến thức về các loại cơ sở dữ liệu tôi đã học được.

 

Những nội dung trên tôi cũng đang trong quá trình học vì vậy những gì biết tôi sẽ chia sẻ lên website này, để tôi và bạn cùng nhau học tập. Rất mong các bạn ủng hộ trang Blog Phan Tiến!!